บริษัท ได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ค จำกัด“

  และปี 2535 ได้ดำเนินการลงทุนในกิจการฟาร์มสุกรที่ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในการขยายการผลิตสุกร

ซึ่งในปีเดียวกันนี้ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50 ล้านบาท ในปี 2555 ได้ดำเนินการจดทะเบียนใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 76 ล้านบาทในนาม

 

 

บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด

 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเข้าและผลิตสุกรแม่พันธุ์ สายพันธุ์เดนมาร์ก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารบางนาธานี ชั้น 17 ซอย

บางนา-ตราด 34 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 และฟาร์มสาขาจำนวนทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ D-mark 1

(ปากช่อง) D-mark 2 (ลาดตะเคียน) และ D-mark 3 (พนมสารคาม)