พ่อพันธุ์ -แม่พันธุ์ Large White

พ่อพันธุ์ LARGE WHITE

-มีสีขาว หูตั้งชัดเจน ไหล่หนา มีลำตัวยาวเด่นชัด และขาแข็งแรง

-เต้านมสม่ำเสมอ มีความสามารถในการเป็นแม่ที่ดี เลี้ยงลูกเก่ง เหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์

-สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

-เลี้ยงง่ายและไม่จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ

-เลี้ยงลูกเก่ง