แม่พันธุ์สองสาย

แม่พันธุ์สองสาย(LY)

-ให้ลูกเกิดมีชีวิตสูง ขนาดแรกคลอดสม่ำเสมอ

- เลี้ยงลูกเก่งและให้ขนาดครอกหย่านมสูง

-ช่วงชีวิตการใช้งานยาวนานและให้ผลผลิตจำนวนมาก

-มีความต้านทานต่อสภาวะโรคในเมืองไทย

-ปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศร้อนได้ดี และไม่ป่วยง่าย

-อัตราการเจริญเติบโตที่สูง และอัตราการแลกเนื้อที่ต่ำ

-ผลิตสุกรขุนที่มีคุณภาพซากดี ให้ปริมาณเนื้อแดงสูง

-โครงสร้างกระดูกที่เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป