พนักงานสัตวบาล (ประจำฟาร์ม)

พนักงานสัตวบาล (ประจำฟาร์ม) 2 อัตรา

รายละเยีอดของงาน

 • งานจัดการฟาร์มสุกรพ่อ-แม่พันธุ์
 • การเตรียมความพร้อมของโรงเรือนและอุปกรณ์์
 • การให้อาหารและทำวัคซีนตามโปรแกรม
 • ตรวจสุขภาพสุกรและรักษา
 • ทำรายงานประจำวันและประจำสัปดาห์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

 

สถานที่ปฎิบัติงาน :: ฟาร์ม D-Mark 2 จ.ปราจีนบุรี ติดต่อเรา

เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป และตามประสบการณ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

พนักงานเลี้ยงสุกร

พนักงานสัตวบาล (ประจำฟาร์ม)

รายละเยีอดของ

 • งานจัดการฟาร์มสุกรพ่อ-แม่พันธุ์
 • การเตรียมความพร้อมของโรงเรือนและอุปกรณ์์
 • การให้อาหารและทำวัคซีนตามโปรแกรม
 • ตรวจสุขภาพสุกรและรักษา
 • ทำรายงานประจำวันและประจำสัปดาห์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา